Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Kinh tế

Điện Lực Châu Thành tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2017

(07:43 | 21/11/2017)

 Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của bà con và khách hàng ngày càng tốt hơn; Điện Lực huyện Châu Thành vừa tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2017, với sự tham dự của đại diện cho các ban ngành đoàn thể huyện, đại diện Ban giám đốc Điện Lực tỉnh Kiên Giang, Điện Lực Châu Thành, đại diện các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.

                           dl ct (FILEminimizer).jpg

Năm 2017, Điện lực Châu Thành tập trung thực hiện chương trình đưa điện lưới quốc gia về 10/10 xã, thị trấn trên toàn huyện. Tính tới quý III năm 2017, tỷ lệ hộ dân có điện sinh hoạt trên 98,6% hộ trong toàn huyện. Với kết quả này, Điện lực Châu Thành đã thực hiện điện thương phẩm trong 10 tháng đầu năm 2017 đạt ở mức 239,6 triệu kWh, tỷ lệ tăng trưởng 12,87%. Trong đó: Điện công nghiệp – xây dựng thực hiện 170,4 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 71,12% và tăng 16,39% so với cùng kỳ năm 2016; điện cơ quan quản lý – tiêu dùng dân cư thực hiện 54,9 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 22,91% và tăng 5,58% so với cùng kỳ năm 2016; ngành Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản thực hiện 3,3 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 1,38% và giảm 8,33% so với cùng kỳ năm 2016; ngành Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng thực hiện 7,7 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 3,21% và tăng 5,48% so với cùng kỳ năm 2016; các hoạt động khác thực hiện 3,3 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 1,38% và tăng 22,22% so với cùng kỳ năm 2016. Ước cả năm 2017, điện thương phẩm của huyện Châu Thành có thể thực hiện đến 290 triệu kWh, tăng 11,41% so với năm 2016.

Điện lực Châu Thành thực hiện nghiêm Chỉ thị số 171/2011 của Thủ tướng Chính phủ v/v tiết kiệm trong sử dụng điện, Chỉ thị số 03 của UBND tỉnh V/v tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Bên cạnh đó Điện lực Châu Thành luôn thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, trong việc tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả và giám sát hoạt động mua bán điện. Thực hiện tốt thời gian cắt giảm sửa chữa, tiết kiệm điện; góp phần giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Tại hội nghị đại điện Ban giám đốc Điện lực Kiên Giang, Điện lực Châu Thành đã giải trình thắc mắc của khách hàng liên quan đến vấn đề lưới điện phục vụ các công ty xí nghiệp đóng trên địa bàn huyện Châu Thành, phương thức quản lý , sử dụng điện một cách an toàn và tiết kiệm nhất

Điện lực Châu Thành đề ra một số phương hướng năm 2018,  tranh thủ nhiều nguồn vốn (của ngành, của địa phương, vốn vay từ các dự án...) để tiếp tục đầu tư, cải tạo nguồn và lưới điện để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện trên toàn huyện, cũng như đầu tư các phương án kết nối mạch vòng giữa các trạm 110kV làm tăng độ tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu thời gian ngừng, giảm cung cấp điện trong sửa chữa, khắc phục sự cố. Tăng cường các giải pháp phòng chống sự cố lưới điện nhằm giảm thiểu thời gian mất điện cho khách hàng. Đầu tư, ứng dụng công nghệ mới trong quản lý vận hành lưới điện, trong dịch vụ khách hàng để phục vụ ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn./.


Bảo Quốc