Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Kinh tế

Hội nghị tổng kết ngành thuế huyện Châu Thành

(14:41 | 01/02/2018)

 Nhằm đánh giá lại kết quả hoạt động ngành Thuế năm 2017 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Chi Cục Thuế huyện Châu Thành vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017. Đến dự có: Đại diện chi Cục Thuế tỉnh, Đồng chí Lê Quang Định, Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện các ban ngành đoàn thể huyện, Các đội Thuế xã, thị trấn.

 tong ket nganh thue (FILEminimizer).jpg

Đồng chí Lê Quang Định (giữa), Phó Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho các cá nhân, đơn vị

Được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện Châu Thành và ngành Thuế tỉnh; Chi cục Thuế huyện Châu Thành đã thực hiện tốt công tác thu nộp Ngân sách Nhà nước với các khoảng thu đa số đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Trong đó, Thuế CTN-NQD đạt 111% theo dự toán pháp lệnh, tăng 2% so cùng kỳ; thuế TNCN đạt 108%, tăng 19% so cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất đạt 291%, tăng 98% so cùng kỳ; thu tiền thuê đất đạt 296%, tăng 76% so cùng kỳ; lệ phí trước bạ đạt 194%, tăng 29% so cùng kỳ; phí, lệ phí đạt 106%, tăng 90% so cùng kỳ. Đặc biệt đối với nguồn thu cố định tại xã đạt 706%, tăng 1.239% so cùng kỳ.

Ngoài ra Chi Cục Thuế huyện còn tích cực thực hiện công tác kê khai – Kế toán thuế & tin học. Phối hợp thu thuế qua Ngân hàng, Kho bạc đều đạt khá cao. Quan tâm chú trọng đến công tác cải cách thủ tục hành chính thuế. Trong năm 2017, Chi cục Thuế Châu Thành đã giải quyết được 16.398 hồ sơ thủ tục hành chính thuế; tất cả các hồ sơ đều trả kết quả đúng hẹn cho người nộp thuế. Tiến hành đăng ký cấp mã số thuế thu nhập cá nhân (TNCN); thực hiện hoàn thuế TNCN; miễn, giảm thuế hộ kinh doanh...

Chi cục Thuế huyện xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng cho công chức và người lao động trong đơn vị. Thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng tài sản công; Đội KTNB phối hợp Ban TTND kiểm tra việc chấp hành ngày, giờ công, tiết kiệm điện…Nhìn chung tất cả đều có ý thức tự giác chấp hành tốt việc thực hiện nội qui, qui chế cơ quan, tiết kiệm điện, chống lãng phí. Thực hiện tốt tinh thần chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi Cục Thuế triển khai cho tất cả công chức và người lao động đều đăng ký học tập và làm theo gắn với chức trách nhiệm vụ được giao của từng đồng chí.

Tuy nhiên, bên cạnh những nổ lực phấn đấu thực hiện được trong năm qua, ngành Thuế huyện Châu Thành còn một số mặt hạn chế như: Thu khác NS cân đối đạt 74%, bằng 81% so cùng kỳ.

Để công tác Thuế năm 2018 hoạt động được tốt hơn; Chi cục Thuế huyện Châu Thành đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện quản lý thuế đúng theo các quy định của các Luật thuế sửa đổi, bổ sung, các quy trình nghiệp vụ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác hiện đại hóa ngành thuế, cung cấp đầy đủ các TTHC và phục vụ kịp thời nhu cầu của người nộp thuế. Tăng cường kiểm tra việc thực thi công vụ của công chức thuế và người lao động. Triển khai thực hiện giao chỉ tiêu thu cho các Đội. Tập trung tuyên truyền các chính sách pháp luật thuế để nhân dân và người nộp thuế trên địa bàn huyện nắm bắt kịp thời, nhằm nâng cao ý thức chấp hành chính sách thuế đúng qui định. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng; Kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho công chức và người lao động.

Dịp này đã có 5 tập thể và 5 cá nhân được Cục Thuế tỉnh tặng giấy khen vì đã có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động thu thuế đạt và vượt so chỉ tiêu, theo dự toán pháp lệnh./.


Bảo Quốc