Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

TIN ẢNH > Tổ chức hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc