Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

TIN ẢNH > Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đường 3 Tháng 2 nối dài (Đoạn qua địa bàn thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành), tỷ lệ 1/500, quy mô 1.183.368m2