Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND huyện, UBND xã

(09:55 | 18/07/2018)

 Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và chính quyền địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND huyện, UBND xã.

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1607_QD-UBND.signed.pdf