Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hội đồng nhân dân huyện

Khai mạc kỳ họp thứ năm (kỳ họp giữa năm 2017) của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành

(09:02 | 25/07/2017)

 Sáng 25/7/2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khai mạc kỳ họp thứ năm (kỳ họp giữa năm) tại Hội trường A UBND huyện. Tham dự kỳ họp có Thường trực Huyện ủy, các đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đơn vị huyện Châu Thành, 37 đại biểu HĐND huyện, Ủy ban nhân dân (UBND), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các ban, ngành, đoàn thể huyện, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND xã, thị trấn và 10 cử tri đại diện.

                          IMG20170725074205 (FILEminimizer).jpg

                    Đồng chí Trần Hải Đảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp

Đây là kỳ họp giữa năm với rất nhiều nội dung quan trọng như: Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Châu Thành báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghe UBND huyện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ tư và phương hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân huyện khóa X; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 và những kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; trình bày các tờ trình để xây dựng Nghị quyết, như: Tờ trình về việc quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016; Tờ trình về việc bổ sung dự toán toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017; Tờ trình của Hội đồng nhân dân huyện về chương trình giám sát năm 2018.

Kỳ họp cũng dành thời gian nghiên cứu Đề án thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội, Ban Pháp chế; nghiên cứu các báo cáo không trình bày tại kỳ họp của HĐND, UBND huyện,…… Dành 01 buổi thảo luận ở Tổ; hơn 01 buổi cho chất vấn và trả lời chất vấn, công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐND huyện. Kỳ họp dành 2 ngày cho các nội dung quan trọng nêu trên.


Nguyễn Thế Toàn