Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Thường trực HĐND huyện

Sơ kết quí III/2017 Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành

(14:55 | 25/09/2017)

 Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2017, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức cuộc họp sơ kết quý III/2017; triển khai chương trình công tác quý IV/2017. Dự hội nghị có lãnh đạo UBMTTQ huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện, Lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện. Hội nghị do đồng chí Trần Hải Đảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

                                HDND quy3 (FILEminimizer).jpg

                           Đồng chí Trần Hải Đảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại cuộc họp các đại biểu đã nghe báo cáo rút kinh nghiệm sau kỳ họp thứ năm HĐND huyện; báo cáo quý III và chương trình công tác quý IV và tiếp thu các nghị quyết của HĐND tỉnh gồm: Nghị quyết số 77 về quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết số 79 về ban hành một số chỉ tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết số 81 về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết số 87 về sửa đổi bổ sung Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 146 về việc ban hành một số mức chi ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Nghị quyết số 90 về chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, trong quý III/2017 Thường trực và các ban của HĐND huyện đã thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu; xử lý kịp thời các vấn đề mới phát sinh. Công tác chuẩn bị, phục vụ cho các kỳ họp được thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đảm bảo thời gian theo quy định: đã tổ chức thành công kỳ họp thứ năm (kỳ họp giữa năm), tại kỳ họp có 8 đại biểu chất vấn, 30 ý kiến thảo luận và 6 ngành trả lời trực tiếp tại hội trường; biểu quyết thông qua 8 nghị quyết; phối hợp với MTTQ huyện tổ chức cho 6 đại biểu HĐND tỉnh, 36/37 đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp; ban KT-XH tổ chức 01 cuộc giám sát về vệ sinh môi trường ở 5 xã, thị trấn; Ban pháp chế tổ chức 01 cuộc khảo sát về công tác hòa giải cơ sở ở 6 xã. Ngoài ra HĐND huyện còn tổ chức họp rút kinh nghiệm kỳ họp giữa năm với HĐND các xã, thị trấn.

Trong quý IV/2017 Thường trực và các ban HĐND huyện thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham dự họp giao ban với HĐND tỉnh về trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 3 cấp quý IV/2017; phối hợp với UBND huyện giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh sau kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND; các ban HĐND tổ chức giám sát, khảo sát theo kế hoạch; đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát; tổ chức tiếp công dân theo kế hoạch; tiếp nhận đôn đốc việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định. . ./.


Đức Hùng