Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Thường trực HĐND huyện

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khoá X tổ chức kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề về ngân sách)

(15:22 | 15/12/2017)

 Ngày 15/12/2017, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khoá X tổ chức kỳ họp thứ Sáu, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự kỳ họp có các đồng chí đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đơn vị huyện Châu Thành; các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, thành viên Uỷ viên UBND huyện; thủ trưởng các cơ quan, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội; Thường trực HĐND và UBND các xã, thị trấn; cùng với 34/37 đại biểu HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016-2021.

                                IMG20171215094237 (FILEminimizer).jpg

              Đồng chí Trần Hải Đảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa cho đồng chí Trần Kim Quyết

Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa X có nhiều nội dung quan trọng: Xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình của UBND huyện về tài chính ngân sách, xem xét quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân huyện.

Thừa uỷ quyền Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Ngô Thị Bích Thuỷ, Huyện uỷ viên, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2017 dự toán năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán kế hoạch năm 2018.

Tại kỳ họp, HĐND huyện thông qua 03 Nghị quyết: Bổ sung dự toán chi năm 2017 về xây dựng cơ bản; giao nhận chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sach nhà nước năm 2018; phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018.

Cũng tại kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân huyện đã thông qua Tờ trình và Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trần Kim Quyết do chuyển công tác./.


Nguyễn Thế Toàn