Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Hoạt động của Thường trực HĐND huyện

Xem với cỡ chữAA

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức thành công kỳ họp thứ 13, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

(11:07 | 26/07/2019)

 Trong 2 ngày 23 & 24/7/2019; HĐND Huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp thứ mười ba, khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp kết thúc thành công tốt đẹp.

 IMG_20190724_143715 (FILEminimizer).jpg

Đặc biệt là kỳ họp đã truyền thanh trực tiếp thông báo đến cử tri kết quả kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa IX; thông qua các nội dung báo cáo về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của HĐND huyện; Hoạt động của các Ban của HĐND; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của HĐND Huyện. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri phản ánh trước kỳ họp, tại kỳ họp thứ 12, HĐND Huyện khóa X và phương hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa X; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2019, ước thực hiện  nhiệm vụ ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2019. Thông qua các tờ trình của HĐND, UBND huyện.

Tại kỳ họp UBND Huyện có Tờ trình về việc đề nghị miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện. Đại biểu đã tiến hành bầu ông Huỳnh Văn Thiệt - Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường và ông Đặng Khởi Em - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện làm thành viên UBND Huyện. 

Trong thảo luận tại Tổ, đã tập trung thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; an ninh trật tự; giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đánh giá phân tích những mặt đạt được và chưa làm được để tìm ra nguyên nhân khó khăn yếu kém trong thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết phát triển kinh tế, xã hội của huyện; đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị HĐND-UBND huyện, các ngành chuyên môn sớm giải quyết và trả lời cho cử tri những vấn đề được cử tri phản ánh kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp vừa qua...

Trong nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của lãnh đạo các ngành, cơ quan chuyên môn, xoay quanh vấn đề xây dựng lấn chiếm đất công; ô nhiễm môi trường tại các công ty, doanh nghiệp; vấn đề xây dựng nhà ở, công trình vi phạm lộ giới; các ý kiến đề xuất kiến nghị hạ thế điện, di dời những trụ điện gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; đề nghị xuống điện lưới quốc gia phục vụ sản xuất và sinh hoạt; về tình hình an ninh trật tự, tệ nạn ma túy, trộm cắp và đua xe trái phép... rất rõ ràng, cụ thể, đều được các đại biểu nhất trí cao.

Lãnh đạo UBND cũng phát biểu giải trình làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm và chỉ đạo các ngành chuyên môn tiếp tục triển khai những nội dung công việc hứa với cử tri tiếp tục thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Kỳ họp đã thông qua và biểu quyết các Nghị quyết của HĐND để tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019 và năm 2020 ./.

Ngọc Hạnh