Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Hoạt động của Thường trực HĐND huyện

Xem với cỡ chữAA

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề)

(09:52 | 27/08/2019)

 Lúc 14 giờ, ngày 26/8/2019 Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành đã tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề), để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2018; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

 HDND 14.jpg

Đồng chí Trần Hải Đảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết thúc kỳ họp

Để đảm bảo thực hiện đúng Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để nghe UBND huyện thông qua báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn huyện; cũng tại kỳ họp này UBND huyện thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Tờ trình xin bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019.

Ngoài các nội dung do UBND huyện trình bày; đại biểu HĐND huyện đã được nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện, cùng ý kiến phát biểu của các đại biểu HĐND huyện xoay quanh các nội dung tại kỳ họp. Sau thảo luận đại biểu HĐND huyện đã thống nhất 100% thông qua 03 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 và Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết thúc kỳ họp, ông Trần Hải Đảo, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của từng Đại biểu HĐND huyện; sự chuẩn bị chu đáo của UBND huyện về các nội dung trình tại kỳ họp; qua đó đề nghị đại biểu HĐND huyện tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết, đảm bảo đúng quy trình và đúng Luật định. Kỳ họp kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày./.


Nguyễn Quốc Khánh