Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của Thường trực HĐND huyện

Triển khai thực hiện Thông báo tiếp công dân thường xuyên của HĐND, đại biểu HĐND huyện

(10:02 | 15/01/2017)

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   01-HDND-VP.pdf