Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin nhanh

Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới đến năm 2020

(16:25 | 06/11/2017)

 Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết 04-NQ/HU ngày 16/10/2017 của Huyện uỷ về ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ xây dựng kế hoạch tuyên truyền quán triệt nghị quyết sâu rộng đến tất cả cán bộ, đảng viên trong huyện, cụ thể như sau:

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   07-KH-BTG.pdf