Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Tin nhanh

Lấy ý kiến công nhận kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Mong Thọ B và Vĩnh Hoà Hiệp năm 2017

(10:27 | 15/11/2017)

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   BC tham tra ket qua xa MTB nam 2017.doc  BC tham tra ket qua xa VHH nam 2017.doc  CV lay y kien xa MTB va VHH dat NTM nam 2017.doc