Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Tin nhanh

Xem với cỡ chữAA

Tài liệu tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định có liên quan đến hành nghề dược, mua thuốc và bán thuốc kê đơn, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối mạng tại các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh KG

(08:28 | 02/08/2019)

 Tài liệu tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định có liên quan đến hành nghề dược, mua thuốc và bán thuốc kê đơn, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện kết nối mạng tại các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh KG

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; TAI LIEU TAP HUAN THEO KH 796-SYT.rar