Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Sự kiện nổi bật

Huyện ủy Châu Thành: Sơ kết quý I-2018

(16:32 | 21/03/2018)

 Sáng ngày 19-3-2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (mở rộng) sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và chương trình chỉ đạo quý II năm 2018.

 IMG_2307 (FILEminimizer).JPG

Hình ảnh hội nghị

Bằng sự cố gắng của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, Châu Thành đã lãnh đạo tổ chức cho nhân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất vui tươi, an toàn, tiết kiệm; tình hình chung trong huyện cơ bản ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, kiện toàn và chất lượng hoạt động có nhiều chuyển biến tiến bộ. Việc triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách mới của cấp trên và sơ, tổng kết các mặt công tác cơ bản kịp thời. Cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi hưởng ứng tích cực việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và quyền làm chủ của công dân ngày càng tốt hơn. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt cao so với cùng kỳ như: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 30%; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 19,5%; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 23,3%; thu ngân sách đạt 62%, sản xuất nông nghiệp được mùa, trúng giá; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu được giao... Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo nhiều hơn; đời sống của nhân dân được cải thiện nâng lên. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Trong quý II năm 2018, ngoài những nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình, kế hoạch, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo thực hiện những mặt công tác chủ yếu sau đây:

1- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2018 của Tỉnh ủy và Huyện ủy theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đi đôi với chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân.

2- Thường xuyên chỉ đạo nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn, tiến tới đại hội Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018-2023. Thực hiện sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, thị trấn và ấp, khu phố theo Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND, ngày 20/7/2017 của Hội Đồng nhân dân tỉnh. Quan tâm làm tốt công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ và phát triển đảng viên mới.

3- Chỉ đạo tổ chức sơ kết vụ lúa Đông Xuân 2017-2018 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ lúa Hè Thu, Thu Đông năm 2018 theo đúng lịch thời vụ. Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới, trong đó, thực hiện tốt các tiêu chí cần ít kinh phí, làm lò đốt rác để tránh ô nhiễm môi trường...

4- Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ VIII. Thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người lao động;

5- Duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; Chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Bình An. Tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông; phòng, chống cháy nổ.

 

6- Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước; Lãnh đạo tổ chức Tết cổ truyền Chôl-Chnăm-Thmây của đồng bào dân tộc Khmer trên tinh thần đoàn kết, vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

 

Minh Thiện - VPHU