Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Sự kiện nổi bật

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và Phát động phong trào thi đua năm 2019

(14:55 | 18/03/2019)

 Ngày 15/3/2019, UBND huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; phát động phong trào thi đua năm 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo MTTQ, các ban ngành, đoàn thể của huyện;lãnh đạo các xã, thị trấn; các tập thể cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua. Hội nghị do đồng chí Tô Hà Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

 khen thuong 6 (FILEminimizer).png

Đồng chí Tô Hà Giang, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2018, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020). Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh. Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp phát triển Châu Thành toàn diện và bền vững” toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong huyện đã tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước với những hình thức đa dạng, phong phú, nội dung thiết thực, hiệu quả, tạo động lực mạnh mẽ thực hiện thắng lợi cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện ổn định và phát triển, có 19/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; các chỉ tiêu đạt và vượt cao như phát triển đảng viên đạt 102,67%, thu ngân sách đạt 137,6%; giải quyết việc làm 102,11%... Văn hóa, xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Trong năm có 94% đạt danh hiệu ấp văn hóa toàn huyện có 95,31% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; an sinh xã hội được đảm bảo; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính được đảm bảo, cơ bản các thủ tục hành chính được giải quyết trước và đúng hạn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Qua phát động và ký kết giao ước thi đua, Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp đã bình xét đề nghị UBND huyện, UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng: 28 tập thể lao động xuất sắc, 38 tập thể lao động tiên tiến, 18 chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 282 chiến sĩ thi đua cơ sở; 1.886 cá nhân đạt lao động tiên tiến; Trong công tác khen thường xuyên: Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen 01 tập thể và 13 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng 7 cờ; 24 Bằng khen tập thể và 85 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 13 tập thể, 228 cá nhân; khen chuyên đề cho 124 tập thể, 652 cá nhân.

Năm 2019, với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp phát triển Châu Thành “toàn diện và bền vững””; tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả công tác khen thưởng từ cấp cơ sở, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương; khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao của cơ quan, địa phương, đơn vị. Nâng cao tỷ lệ khen thưởng cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, phấn đấu đạt từ 60% so với tổng số cá nhân được khen thưởng; tập trung giải quyết dứt điểm hồ sơ thành tích kháng chiến còn tồn đọng…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Tô Hà Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao phong trào thi đua yêu nước của huyện trong năm 2018. Năm 2019, huyện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án, các mô hình phát triển kinh tế; chú trọng phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…/.


Đức Hùng