Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Sự kiện nổi bật

CH U THÀNH: Tổng kết công tác tự phê và phê bình năm 2018

(15:54 | 11/04/2019)

 Sáng ngày 11-4-2019, Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác tự phê bình và phê bình, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018. Đến dự có đ/c Trần Hoàng Khanh - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đ/c Trần Hải Đảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và bí thư các chi, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy.

 TPB (FILEminimizer).JPG

Sau khi tiếp thu Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 23-11-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 88-KH/HU ngày 06-12-2018 và tổ chức hội nghị triển khai đến các đồng chí lãnh đạo, các ban đảng Huyện ủy, bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

Năm 2018, việc chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập thể, cá nhân, đánh giá cán bộ, công chức được các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm túc, cơ bản đúng theo kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Các cấp ủy, tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội tập trung đi sâu kiểm điểm làm rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục sửa chữa trong thời gian tới. Việc chuẩn bị bản tự phê bình của tập thể và từng cá nhân cơ bản đúng nội dung, hướng dẫn, có liên hệ kiểm điểm việc khắc phục, sửa chữa các khuyết điểm, hạn chế được tập thể đóng góp trong các cuộc kiểm điểm trước, nhất là việc rà soát những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy đảng đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá phân loại chất lượng cơ sở đảng từ chi bộ trực thuộc đảng bộ đến các chi, đảng bộ cơ sở. Đánh giá, phân loại chất lượng cơ sở đảng được chú trọng về chất lượng; bám sát vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng chi, đảng bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác đánh giá chất lượng đảng viên được thực hiện khá tốt, đảm bảo đúng quy trình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, trách nhiệm trong đấu tranh, phê bình để cùng nhau tiến bộ. Kết quả có 08/43 chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 32/43 chi, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 03/43 chi, đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ; không có cơ sở đảng yếu kém. Có 08/35 cấp ủy cơ sở và 04/11 tập thể lãnh đạo, quản lý đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 24/35 cấp ủy cơ sở và 06/11 tập thể lãnh đạo, quản lý đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; 03/35 cấp ủy cơ sở và 01/11 tập thể lãnh đạo, quản lý đạt hoàn thành nhiệm vụ. Tổng số đảng viên được đánh giá là 3.220 đảng viên, trong đó có 463 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm; 2.569 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 647 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 04 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Riêng Ban Thường vụ Huyện ủy tự đánh giá và các chủ thể cùng cấp và cấp dưới đề xuất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 10/11 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01/11 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành tiếp tục tập trung triển khai, quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tự phê bình và phê bình; chỉ đạo các tập thể cấp ủy và từng đảng viên phải nghiêm túc tự giác xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, nhất là những tập thể, cá nhân được gợi ý kiểm điểm lần này; nâng cao trách nhiệm cá nhân, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Tăng cường quản lý, giáo dục đảng viên; quan tâm xây dựng đoàn kết thống nhất nội bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát...

Dịp này, Ban thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho 02 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền và 12 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2014-2018). Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành khen thưởng cho 08 cơ sở đảng đạt “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2018; 03 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 05 năm liền và 15 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền (2014-2018).


Minh Thiện