Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Sự kiện nổi bật

Châu Thành đạt tiến độ gần 50% Tổng điều tra dân số và nhà ở

(08:43 | 12/04/2019)

 Xác định Tổng điều tra dân số và nhà ở đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; Trong mấy ngày qua, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Châu Thành đang triển khai các bước theo đúng quy định, công tác thu thập thông tin cơ sở diễn ra thuận lợi, chính xác và hiệu quả. Tính đến hết ngày 09/4, Huyện Châu Thành đạt tiến độ thực hiện trên 40%.

 hinh tong dieu tra dan so 1 (FILEminimizer).jpg

Cùng với các địa phương trong toàn tỉnh ra quân thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào ngày 01/4, Thị Trấn Minh Lương được huyện Châu Thành chọn làm điểm ra quân tổng điều tra. Nhờ được sự quan tâm hỗ trợ và chỉ đạo sâu sát của Ban chỉ đạo huyện, sự phối hợp tốt giữa các ban ngành, đoàn thể và lực lượng điều tra viên. Qua đó, đã kịp thời thu thập, cập nhật thông tin một cách đầy đủ và chính xác về tình hình biến động dân số và nhà ở trên địa bàn, các bước được triển khai thực hiện đúng kế hoạch với tinh thần trách nhiệm cao.

Thị Trấn Minh Lương có tổng số trên 5 ngàn hộ dân, với trên 23 ngàn nhân khẩu, được Ban chỉ đạo chia ra 40 địa bàn để thực hiện điều tra. Qua gần 10 ngày ra quân, thực hiện đạt trên 50% tiến độ, công tác thu thập thông tin dữ liệu có nhiều thuận lợi, các điều tra viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Điểm mới của cuộc tổng điều tra lần này là các thông tin được kê khai trên các thiết bị di động thông minh, máy tính bảng nên quá trình thu thập được nhanh chóng, hạn chế tối đa sai sót, tiết kiệm thời gian và công sức. Tuy nhiên, một vài địa bàn điều tra cũng còn gặp một số khó khăn như điều tra viên chưa am hiểu nhiều, khi cập nhật trên điện thoại thông minh, nhiều hộ khi điều tra viên đến gặp để phỏng vấn thì không có chủ hộ, phải đi lại nhiều lần…

Cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở là cuộc tổng điều tra được tổ chức thực hiện 10 năm một lần với quy mô toàn quốc. Chính vì thế, công tác tuyên truyền để người dân biết và hiểu rõ để hợp tác cung cấp số liệu, thông tin chính xác là việc làm được các địa phương quan tâm, chú trọng. Đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra, nội dung Tổng điều tra, trách nhiệm của các cấp, ngành tham gia Tổng điều tra, quyền và nghĩa vụ của cá nhân, hộ dân cư trong Tổng điều tra với các hình thức phong phú đa đạng phù hợp với từng địa bàn dân cư như treo băng rol, tuyên truyền trên đài Truyền thanh huyện; tuyên truyền bằng loa truyền thanh lưu động... nâng cao được nhận thức, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân góp phần thực hiện hiệu quả cuộc tổng điều tra trên địa bàn.

Huyện Châu Thành có 09 xã, 01 thị trấn, 67 ấp, khu phố, được phân chia ra 244 địa bàn hộ và 22 địa bàn điều tra đặc thù với 38.575 hộ và khoảng gần 160.000 nhân khẩu. Sau hơn 8 ngày ra quân thực hiện điều tra, huyện Châu Thành đã thực hiện điều tra được trên 13 ngàn hộ, đạt tỷ lệ trên 40%. Tuy nhiên, cũng có xã chỉ mới đạt trên 30%. Đối với các xã, ấp đạt thấp, Ban chỉ đạo huyện trực tiếp theo dõi, xuống địa bàn giám sát, tổ chức họp rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, để bảo đảm đúng yêu cầu, tiến độ đề ra.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trên tinh thần quyết tâm cao, cùng với sự đồng thuận của người dân. Tin tưởng rằng, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại Kiên Giang nói chung, huyện Châu Thành nói riêng đạt đúng tiến độ, yêu cầu đã đề ra./.


Trường Như