Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Sự kiện nổi bật

UBND huyện Châu Thành sơ kết kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019

(14:21 | 27/06/2019)

 Ngày 24/6/2019, UBND huyện Châu Thành họp thành viên mở rộng, sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và chỉ đạo thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

 IMG_hoop thanh vien (FILEminimizer).jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong tháng 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục phát triển ổn định, thực hiện đạt và vượt 08/20 chỉ tiêu cơ bản, trong đó thu ngân sách đạt cao (73,35% KH), tai nạn giao thông giảm trên cả 3 mặt so cùng kỳ; công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và có nhiều chuyển biến tích cực... 

 

 

Giáo dục và Đào tạo tiếp tục được quan tâm, chất lượng dạy và học được nâng lên; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động, chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội,... được triển khai thực hiện tốt; chất lượng các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao từng bước được nâng lên.

 

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác tuyển quân, huấn luyện thực hiện đúng theo kế hoạch; tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân từ huyện đến các xã, thị trấn được thực hiện đúng luật định; công tác cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; qua chấm điểm chỉ số CCHC năm 2018, Châu Thành đạt 91/100 điểm, xếp loại xuất sắc. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số lĩnh vực gặp khó khăn như: Công tác quản lý nhà nước về môi trường, đất đai, xây dựng có mặt còn hạn chế; sản lượng lương thực, thủy sản giảm so cùng kỳ; tình trạng ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy ra; tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ; các phong trào văn nghệ - thể thao tuy được duy trì nhưng thiếu thường xuyên; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt thấp so chỉ tiêu tỉnh giao; công tác tham mưu trong xử lý vi phạm hành chính ở một số đơn vị từng lúc thiếu chặt chẽ.

Chỉ đạo thực hiện chương trình công tác cuối năm, đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Chủ tịch UBND Huyện nhấn mạnh: Để thực hiện đạt Kế hoạch năm 2019 theo Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện. Trong 6 tháng cuối năm 2019, các ngành, các xã, thị trấn, tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu, những chỉ tiêu đạt cao phấn đấu cao hơn, chỉ tiêu đạt thấp, tập trung thực hiện đạt kế hoạch đề ra; tổ chức tổng kết các chuyên đề thực hiện nghị quyết Đảng bộ huyện.

Ngoài ra, các xã thị trấn tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch tả heo Châu Phi ở địa phương mình, chủ động phòng chống; Tiếp tục củng cố, giữ vững các tiêu chí Nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận và đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí còn lại phấn đấu cuối năm xã Minh Hòa đạt chuẩn nông thôn mới. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị tốt cho công tác diễn tập tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Mong Thọ và Minh Hòa...../.


 

Ngọc Hạnh