Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Sự kiện nổi bật

Đảng ủy- UBND thị trấn Minh Lương sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

(15:16 | 11/07/2019)

 Ông Trần Hải Đảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Đảng ủy - UBND thị trấn Minh Lương.

 Minh Luong (FILEminimizer).jpg

Theo báo cáo đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trên địa bàn thị trấn cơ bản duy trì ổn định và tiếp tục có bước phát triển; UBND thị trấn đã có kế hoạch phát triển kinh tế đúng hướng, một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ; Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và năng lực cho mỗi cán bộ đảng viên; triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng cho toàn thể cán bộ Đảng viên và Nhân dân trên địa bàn thị trấn. Triển khai học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh” cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức; Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam và Hội Liên hiệp thanh niên thị trấn, nhiệm kỳ 2019-2014.

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, vệ sinh môi trường, giao thông thủy lợi, công tác tài chính có nhiều chuyển biến tích cực phục vụ kịp thời cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Công tác giáo dục; phòng, chống dịch bệnh và các chương trình an sinh xã hội được thực hiện tốt; phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn ngừa, xử lý “Dịch tả heo Châu Phi” theo qui định, đến nay trên địa bàn thị trấn chưa phát hiện ổ dịch; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu bật kết quả đạt được; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực và đề xuất giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.


Đức Hùng