Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Đại hội Đảng bộ xã Mong Thọ A đề ra 3 khâu đột phá trong thực hiện phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025

(16:15 | 15/05/2020)

Đảng bộ xã Mong Thọ A tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội huyện chọn làm điểm, bầu trực tiếp Ban Thường vụ Đảng Ủy; Bí thư; Phó bí thư Đảng ủy xã. Đến dự đại hội có các đồng chí Lê Hồng Thắm- Tỉnh Ủy viên- Bí thư Huyện Ủy Châu Thành; Trần Hải Đảo- Phó bí thư Thường trực Huyện Ủy; Nguyễn Văn Hoàng – Phó Bí thư- Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Trong Ban thường vụ Huyện Ủy; các đồng chí trong tổ chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã; Các đồng chí Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn và 103 đại biểu chính thức, đại diện các chi đảng bộ trong xã về dự đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã tiếp tục vượt qua mọi khó, tăng cường đoàn kết thống nhất, nêu cao ý chí tự lực tự cường, ra sức phát huy thế mạnh của địa phương, phấn đấu thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế của xã có bước tăng trưởng ổn định, nhất là lĩnh vực nông nghiệp đã làm chuyển biến mạnh mẽ, giá trị sản xuất ngày càng tăng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng trọng thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng. Đời sống nhân dân không ngừng cải thiện nâng lên, thu nhập bình quân năm 2020 là 50 triệu đồng/người/năm, tăng 21 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ và đạt 102,04% so với NQ. Đảng Ủy xã quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể nhằm giúp cho nông dân trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng mô hình mới, cách làm hay để phục vụ sản xuất. Mong Thọ A cũng là xã đầu tiên của huyện Châu Thành đón nhận bằng xã đạt chuẩn nông thôn mới, vào năm 2015. Về văn hóa-xã hội có chuyển biến tiến bộ, chất lượng giáo dục nâng lên, các vấn đề xã hội được chú trọng, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng-an ninh tiếp tục được giữ vững ổn định. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn và nâng lên chất lượng hoạt động. Công tác xây dựng Đảng bộ tiếp tục được tăng cường, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban chấp hành Đảng bộ xã Mong Thọ A đề ra là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy sức mạnh của toàn dân, huy động tối đa nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế- xã hội.

Trong đó, Đảng bộ xã xác định có 3 khâu đột phá: Một là tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là lĩnh vực xây dựng giao thông nông thôn, thủy lợi, bờ bao, điện,... làm đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế, trong đó ưu tiên tạo điều kiện trên các lĩnh vực Thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng. Hai là Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo nhu cầu của kinh tế thị trường; khai thác lợi thế về đất đai, vị trí và điều kiện kinh tế - xã hội để phát triển đồng bộ các loại hình kinh tế. Định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao và ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; phát huy thế mạnh các mô hình kinh tế tập thể nhằm giảm chi phí và tăng thu nhập cho nông dân. Ba là Tăng cường phối hợp đào tạo nguồn nhân lực, tư vấn giới thiệu việc làm, trong đó chú trọng chuyển đổi cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, lao động có tay nghề trong các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2025, xã Mong Thọ A giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới và đạt danh hiệu xã nông thôn mới nâng cao; Thu nhập bình quân từ 70 - 75 triệu đồng/người/năm 2025; Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,6%; Hằng năm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 100% kế hoạch; tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao; Phát triển mới 25 đảng viên trở lên (đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ đảng viên đạt 2,33% dân số); hằng năm có từ 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và Các đoàn thể tập hợp quần chúng vào tổ chức đạt 70% so với đối tượng, chất lượng hoạt động đạt từ khá trở lên.

Đại hội tiến hành bầu BCH khóa mới là 15 đồng chí. Bầu trực tiếp Ban thường vụ, Bí thư, phó bí thư Đảng Ủy xã khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025; Đồng chí Nguyễn Văn Phương- Chủ tịch UBND xã tái cử làm Bí thư Đảng Ủy xã, đồng chí Trần Hùng Nam tái cử Phó bí thư Thường trực Đảng Ủy xã, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Mong Thọ A khóa X tiến hành họp phiên đầu tiên, bầu Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm UB Kiểm tra và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên../.

Ngọc Hạnh