Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Thị trấn Minh Lương chi trả kịp thời gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng

(16:21 | 15/05/2020)

Thực hiện Nghị Quyết 42 và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và gói an sinh xã hội hỗ trợ người dân, với tổng trị giá 62.000 tỷ đồng. Qua khảo sát, lập danh sách đề nghị cấp kinh phí để thực hiện các chính sách theo Quyết định này, toàn huyện Châu Thành được giải ngân trên 12 tỷ đồng cho 12.152 đối tượng theo Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ. Thị trấn Minh Lương là địa phương đầu tiên tổ chức chi hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng, với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng.

Thị trấn tổ chức theo 2 phương thức cấp phát hỗ trợ, gồm phối hợp với Bưu điện huyện, tổ chức cấp phát cho nhóm đối tượng bảo trợ xã hội với 624 đối tượng được hưởng trợ cấp với số tiền là 1.500.000 đồng/ đối tượng/ 3 tháng, tổng số tiền 936 triệu đồng. Thời gian cấp phát được Bưu điện huyện thông báo đến khu phố.

Đối với nhóm đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có công với cách mạng thì Cán bộ lao động thương binh xã hội thị trấn Minh Lương trực tiếp xuống tận khu phố để chi trả cho người dân. Tổng số có 289 hộ hộ nghèo, cận nghèo, gồm 966 khẩu, sẽ được hỗ trợ 750.000đ/khẩu/3tháng; cùng với 36 người có công, mỗi đối tượng được hưởng 1.500.000 đồng. Tổng kinh phí chi trả cho nhóm đối tượng này là trên 778 triệu đồng.

Đây là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách, người có công và người dân gặp khó khăn trong thời gian phải nghỉ việc để phòng, chống dịch Covid-19 ./.

Mỹ Lành