Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Châu Thành tổ chức Đại hội Hội Luật gia lần thứ Hai, nhiệm kỳ (2019-2024)

(13:44 | 26/06/2020)

Ngày 25/6/2020 Hội Luật gia huyện Châu Thành tổ chức Đại hội Lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự đại hội có đồng chí Trần Dũng Anh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang; đồng chí Tô Hà Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành;  đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể cấp huyện cùng các đại biểu là các Hội viên Hội luật gia huyện. Hội Luật gia tỉnh gửi lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Theo Báo cáo trình bày tại đại hội, trong nhiệm kỳ I (2014 - 2019), hội và hội viên Hội Luật gia tỉnh đã không ngừng xây dựng, phát triển, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và Hội Luật gia Việt Nam.

Hội đã tập hợp được ngày càng nhiều luật gia có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp đã và đang làm công tác pháp luật trên địa bàn huyện gia nhập tổ chức hội. Tổng số hội viên đang sinh hoạt hiện nay là 42 hội viên. Riêng trong nhiệm kỳ I đã vận động, kết nạp 15 hội viên; thành lập 3 Chi hội.

Hoạt động của hội ngày càng đa dạng, phong phú. Công tác tham gia xây dựng, phản biện chính sách, pháp luật được thực hiện có chất lượng, góp phần vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường trực Huyện hội đã tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản pháp luật của Trung ương; phản biện, đóng góp các ý kiến vào dự thảo đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND huyện.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường và đạt được hiệu quả rõ nét, góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác này của Đảng và Nhà nước. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở được mở rộng, nội dung, phương thức thiết thực, đa dạng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của xã hội và người dân, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, tổ chức và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, an toàn xã hội.

Ngoài ra, hội đẩy mạnh việc tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động tại các địa phương, trong đó nổi bật là phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý và UBND các xã vùng đồng bào dân tộc, khó khăn tổ chức các cuộc tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho người dân còn chưa am hiểu các quy định của pháp luật.

Hội phấn đấu trong nhiệm kỳ mới sẽ thành lập thêm 7 chi hộ ở các xã, thị trấn; kết nạp từ 30 hội viên trở lên...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Dũng Anh, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Kiên Giang đã biểu dương và ghi nhận những thành tích, kết quả mà Hội Luật gia tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Hội Luật gia huyện Châu Thành cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới, đó là: Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30-8-2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Cũng tại Hội nghị đồng chí Tô Hà Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện biểu dương những kết quả mà Hội Luật gia huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời yêu cầu Hội Luật gia huyện trong nhiệm kỳ tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước cũng như Điều lệ, tôn chỉ, mục đích của Hội. Kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết của Đại hội. 

Hai là, Tiếp tục tăng cường, củng cố tổ chức hội từ huyện đến cơ sở; vận động và lựa chọn kết nạp thêm nhiều hội viên để phát triển số lượng hội viên, gắn với việc đảm bảo chất lượng hội viên; đồng thời, phối hợp với tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực tư vấn, phản biện, giám sát xã hội, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, phát huy năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của các hội viên.

Ba là, Tích cực tham gia cũng như tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân; đấu tranh phản bác các luận điệu chống phá cách mạng của các thế lực thù địch. 

Bốn là, Đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp miễn phí; tích cực tham gia phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, cải cách hành chính và các hoạt động khác theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Luật gia Lê Minh Thuận được bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia huyện khóa II, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hoàn Trị - THA