Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Ngay sau lễ khai mạc, Hội đồng xét tuyển huyện Châu Thành tiến hành buổi xét tuyển cho các thí sinh bằng hình thức phỏng vấn thông qua những câu hỏi liên quan đến Luật viên chức, Luật giáo dục; Luật báo chí và các Thông tư, Nghị định có liên quan. Trong đ

(15:12 | 01/07/2020)

Chi bộ Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chi bộ Văn hóa- Thông tin và Truyền thanh là chi bộ ghép giữa 3 cơ quan: Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện và Đài truyền thanh, với tổng  số 14 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã làm tốt chức năng nhiệm vụ lãnh đạo 3 đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; phát triển sự nghiệp Văn hóa-Thông tin, Thể thao và Truyền thanh; Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác Văn hóa, Thể thao và truyền thanh ở cơ sở... Kết quả, hàng năm Chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh; tất cả đảng viên chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ; nhiều đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền. 

Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cũng đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu như: 03 cơ quan giữ vững danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; kịp thời phổ biến, quán triệt chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành cấp trên với 100% đảng viên, công chức viên chức được tiếp thu; giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh” trong suốt nhiệm kỳ. Mỗi năm 100% cán bộ đảng viên được phê bình, đánh giá chất lượng, phấn đấu từ 80% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp từ 02 đảng viên mới trở lên...

Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ; bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2020-2025./.

Trường Như