Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Xã Vĩnh Hòa Hiệp – Châu Thành biểu dương khen thưởng các điển hình dân vận khéo giai đoạn 2016-2020

(15:17 | 02/07/2020)

Xã Vĩnh Hòa Hiệp, tổ chức Hội nghị dân vận khéo giai đoạn 2016-2020. Toàn xã có 46 mô hình đăng ký Dân vận khéo cấp cơ sở; 02 mô hình đăng ký cấp huyện và 02 mô hình đăng ký cấp tỉnh. Trong đó nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng và giữ vững các tiêu chí xã Nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2016-2020, xã đã đăng ký nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; kết quả có nhiều mô hình được triển khai thực hiện phù hợp với nhu cầu đời sống sinh hoạt của nhân dân. Trong đó có sự kế thừa dựa trên những mô hình, điển hình có sẵn của giai đoạn 2011-2015. Nhưng tất cả đều phát huy tác dụng, có sức ảnh hưởng và lan tỏa lớn đối với sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, bao gồm: Vận động nhân dân lắp đặt Camera an ninh; chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; tiết kiệm chi phí đầu vào sản xuất; vận động nhân dân cải tạo vườn tạp trồng hoa màu; toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống...

Tại hội nghị Đảng Ủy và UBND xã đã tặng giấy khen cho 9 tập thể và 3 cá nhân điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2016-2020./.

Ngọc Hạnh