Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Sự kiện nổi bật

Xem với cỡ chữAA

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành tổ chức kỳ họp giữa năm 2020

(06:40 | 30/07/2020)

Sáng ngày 28/7/2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Châu Thành khai mạc kỳ họp thứ 17; đây là kỳ họp giữa năm 2020 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2020 và tiếp tục chỉ đạo thực hiện  phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Kỳ họp diễn ra trong 02 ngày (28/7/2020 và 29/7/2020). Tại kỳ họp đại biểu HĐND huyện và đại biểu các ngành cấp huyện, các xã, thị trấn sẽ nghe Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về chương trình hoạt động giám sát, khảo sát năm 2019 của HĐND huyện; kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình 6 tháng cuối năm của Thường trực và các Ban HĐND huyện; nghe UBND huyện trình bày các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019, báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm và chương trình 6 tháng cuối năm 2020... Cùng với các Tờ trình có liên quan.

Trên cơ sở các nội dung do HĐND và UBND huyện trình bày. Qua thảo luận tại Tổ với 47 lượt ý kiến phát biểu xoay quanh 07 lĩnh vực. Đại biểu HĐND huyện đã thống nhất 100% thông qua 12 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết tiếp tục nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết về thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành đến năm 2030; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020...

Sau 02 ngày làm việc; phát biểu kết thúc kỳ họp thứ 17 HĐND huyện, ông Trần Hải Đảo, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của từng Đại biểu HĐND huyện; sự chuẩn bị chu đáo của UBND huyện về các nội dung trình tại kỳ họp; qua đó đề nghị đại biểu HĐND huyện tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết, đảm bảo đúng quy trình và đúng Luật định. Kỳ họp kết thúc lúc 16 giờ 30 phút ngày 29/7/2020./.

Nguyễn Quốc Khánh