Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Tình hình và kết quả hoạt động của khối Dân vận quý III/2017

(13:45 | 28/09/2017)

 Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, ngày 26-9-2017, Thường trực Huyện ủy tổ chức cuộc họp để nghe Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện phản ánh tình hình công tác quý III và kế hoạch công tác quý IV năm 2017. Cuộc họp do đồng chí Trần Hải Đảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì.

                                   IMG_1412 (FILEminimizer).JPG

                                                    Đồng chí Trần Hải Đảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của Ban Dân vận, trong quý III/2017, tình hình tư tưởng, tâm tạng trong các tầng lớp nhân dân cơ bản ổn định, phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong quý III, đã phát triển mới 3.585 đoàn viên, hội viên, nâng tổng số toàn huyện hiện có 72.744 đoàn viên, hội viên. Các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở từng bước được củng cố và tăng cường; mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng gắn bó, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Trên cơ sở cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong huyện đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp trong việc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Tuy nhiên, công tác nắm tình hình trong quần chúng nhân dân đôi lúc thiếu kịp thời; công tác tuyên truyền chưa thật sâu rộng; nội dung và phương pháp hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể tuy có đổi mới nhưng chưa nhiều; việc đa dạng hóa các loại hình tập hợp quần chúng nhất là theo ngành nghề, sở thích còn hạn chế; công tác phát triển đoàn viên, hội viên trong đồng bào dân tộc chưa được quan tâm đúng mức.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trần Hải Đảo đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Khối vận trong quý vừa qua cũng như kết quả trong 9 tháng năm 2017. Trong những tháng cuối năm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể rà soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch để tập trung chỉ đạo thực hiện đạt theo yêu cầu đã đề ra từ đầu năm, gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của từng cơ sở hội; Tăng cường công tác phát triển đoàn viên, hội viên; chỉ đạo chi, tổ hội duy trì họp lệ theo đúng điều lệ quy định và hướng dẫn của cấp trên, nâng tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt. Bên cạnh đó, Khối vận cần phải thường xuyên đi cơ sở, từng đoàn thể phải kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và trong nhân dân, trước nhất là theo giới, theo lứa tuổi của tổ chức mình, từ đó có hướng chỉ đạo sát hợp. Trong hoạt động của Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp, cần phối hợp tốt với chính quyền trên các lĩnh vực và trong thực hiện nhiệm vụ gắn với thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội./.

Trần Minh Thiện - VPHU