Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Khai giảng bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2017

(10:11 | 04/10/2017)

 Sáng ngày 03/10/2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho trên 50 học viên là cán bộ các ban ngành đoàn thể  huyện, các xã, thị trấn và quần chúng ưu tú trên địa bàn huyện.

                           hinhkhaigiang (FILEminimizer).jpg

                                                                                                     Hình khai giảng

Thời gian học tập là 5 ngày, các học viên được tiếp thu các các chuyên đề về: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam..

Tính từ đầu năm đến nay, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Huyện Châu Thành đã tổ chức được 3 lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, có trên 160 học viên được học tập. Qua đó, giúp cho các học viên trang bị những kiến thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, phấn đấu để được đứng trong hàng ngũ của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam./.


Trường Như