Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng)

(14:05 | 13/12/2017)

 Ngày 11-12-2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị (mở rộng) thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện chủ đề từ nay đến cuối năm 2018 của Tỉnh ủy và Huyện ủy theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thành phần tham dự gồm có các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, bí thư các chi, đảng ủy trực thuộc; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Sạch, Bí thư Huyện ủy chủ trì và kết luận Hội nghị.

                           DC Nguyen Van Sach, Bi thu Huyen uy phat bieu ket luan HN (FILEminimizer).JPG

                                                 Đồng chí Nguyễn Văn Sạch, Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị đã thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện chủ đề từ nay đến cuối năm 2018 của Tỉnh ủy và Huyện ủy theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán kế hoạch năm 2018 của UBND huyện. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 93-KH/TU, ngày 19-10-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Qua đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận để bàn biện pháp thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sạch, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, việc thực hiện chủ đề năm 2018 của Tỉnh ủy và Huyện ủy theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là một trong những điều kiện xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Do vậy, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các chủ đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, thực hiện tốt các văn bản cụ thể hóa của Huyện ủy, của cơ quan và kế hoạch hành động của mỗi cá nhân, nhất là cá nhân là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Học tập nghiêm túc các nghị quyết, chủ trương, lý luận chính trị; thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, Quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện nghiêm việc họp thường trực, ban thường vụ, chi ủy theo định kỳ. Tập trung hơn nữa việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đoàn kết tốt nội bộ. Đồng thời, mỗi đảng viên phải thực hiện tốt vai trò nêu gương theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương.

Đối với tài chính ngân sách năm 2018, Bí thư Huyện ủy đề nghị các ngành, địa phương cố gắng thu ngay từ đầu năm. Các công việc chi thường xuyên cần phải được đưa vào kế hoạch, danh mục chi từ đầu năm, tránh tình trạng chi bổ sung ngân sách.

Riêng Chỉ thị số 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, các ngành có liên quan phối hợp với các xã, thị trấn khảo sát lại các đối tượng người có công, tránh bỏ sót đối tượng, làm hồ sơ chặt chẽ, có nhân chứng rõ ràng. Các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị này đến từng đảng viên các chi bộ.


Trần Minh Thiện - VPHU