Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị

(16:11 | 18/12/2017)

 Sáng ngày 15/12, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành tổ chức bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị cho các đối tượng là đảng viên công tác tại các ban ngành huyện, các xã, thị trấn.

                                hinh be giang (FILEminimizer).jpg

                                                                                         Các học viên nhận giấy khen

Qua 1 tháng tiếp thu và nghiên cứu học tập các nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới quan xung quanh; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới; Xã hội loài người và sự vận động của xã hội loài người; Kinh tế hàng hóa; hình thái kinh tế - xã hội Cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Công nghiệp hóa - nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ; cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc… 40 học viên đều hoàn thành chương trình khóa học và được cấp giấy chứng nhận.

Có 3 học viên có thành tích học tập xuất sắc được Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tặng giấy khen./.


 

Trường Như