Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 11 mở rộng, tổng kết năm 2017 và đề ra Nghị quyết năm 2018

(13:53 | 03/01/2018)

 Huyện Ủy Châu Thành vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện (BCH) mở rộng tổng kết năm 2017 và đề ra Nghị quyết năm 2018.

 Hoi ngjhi BCH Dang bo huyen lan 11 (FILEminimizer).jpg

Hình ảnh hội nghị

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết XI của Đảng bộ huyện, trong điều kiện có những thuận lợi đan xen với những khó khăn do nhiều nguyên nhân khách quan như biến đổi thời tiết, khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân… Nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Thành đã đoàn kết, nhất trí, tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn quốc phòng, an ninh và củng cố xây dựng hệ thống chính trị…Huyện thực hiện đạt và vượt 21/23 chỉ tiêu cơ bản do Nghị quyết Huyện Ủy đề ra.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thực hiện khá tốt. Cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể hóa và tổ chức triển khai, quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Các Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Thường xuyên củng cố kiện toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, chất lượng hoạt động được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy được tăng cường. Phát triển mới 177 đảng viên, đạt trên 101% so kế hoạch. Tổ chức trao huy hiệu Đảng 2 đợt cho 65 đồng chí cao niên tuổi Đảng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, chống lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè đạt kết quả bước đầu. Phong trào thi đua Dân Vận khéo giai đoạn 2016-2020 tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đến nay toàn huyện có 775 mô hình Dân vận khéo. Vận động Quỹ Vì người nghèo đạt trên 1,2 tỷ đồng, cất mới 105 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo. Văn hóa xã hội tiếp tục phát triển đáng kể. Đến nay huyện có 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; 2 xã đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị tỉnh xem xét công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017. Quốc phòng an ninh và công tác quân sự địa phương luôn được các cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự địa phương quan tâm tổ chức thực hiện. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Tổ chức tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã tại 2 xã Thạnh Lộc và Mong Thọ A. Thực hiện tốt các chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế CamPuchia.

Năm 2018 huyện Ủy Châu Thành đề ra phương hướng chung là tiếp tục thực hiện 22 chỉ tiêu chủ yếu của huyện. Tăng cường củng cố xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ; phấn đấu phát triển kinh tế- xã hội nhanh và bền vững; đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ, thương mại. Cơ cấu lại nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất và sức cạnh tranh. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đảm bảo quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt là thực hiện tốt chủ đề năm 2018 của Tỉnh Ủy về “Kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản bên chế và tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”./.


Ngọc Hạnh