Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Chính trị, xã hội

Xem với cỡ chữAA

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”chuyên đề năm 2018

(08:22 | 13/01/2018)

 Sáng 12/01/2018, tại Hội trường UBND huyện, Huyện ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với Tỉnh ủy học tập Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 “Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Sạch, Bí thư Huyện ủy; Trần Hải Đảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện; Các đồng chí nguyên là Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cư ngụ trên địa bàn; Các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện; Trưởng và Phó các ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn và chuyên viên Văn phòng Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy.

 IMG_1923 (FILEminimizer).JPG

Đồng chí Nguyễn Văn Sạch (giữa), Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Trần Hải Đảo (thứ nhất bên phải), Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; đồng chí Nguyễn Văn Hoàng (thứ nhất bên trái), Chủ tịch UBND huyện

Hội nghị đã nghe PGS.TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai 4 nội dung cơ bản, gồm: Một số vấn đề khái quát về phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong cách làm việc của Bác; Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Gợi mở một số giải pháp để triển khai chủ đề năm 2018.

Đồng thời, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai, học tập chuyên đề năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và gợi ý một số nội dung viết kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Chuyên đề năm 2018.

Phong cách, tác phong công tác trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong mọi hoạt động trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh, vì Tổ quốc, vì nhân dân của Người, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng  viên, mỗi cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp phải nâng cao nhận thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, gần gũi, thân thiết với quần chúng nhân dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; gắn bó với cơ sở, thực tiễn; nói phải đi đôi với làm; có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tế của cơ quan, địa phương mình. Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là phong cách, tác phong của người đứng đầu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.


Minh Thiện - VPHU