Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Chính trị, xã hội

Bình đẳng giới phát huy vai trò và vị trí của phụ nữ trong xã hội

(14:17 | 19/10/2018)

Thời gian qua, thực hiện mục tiêu: Bình đẳng giới; vì sự tiến bộ của Phụ nữ, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ (LHPN) huyện Châu Thành triển khai thực hiện đạt nhiều hiệu quả. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ được các cấp hội chú trọng thực hiện với nhiều nội dung và hình thức đa dạng.

 hinh tap huan cong tac hoi (FILEminimizer).jpg

Trong những năm qua, huyện Châu Thành đã tổ chức được hơn 2.000 cuộc tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, tập huấn, phổ biến các văn bản chính sách liên quan phụ nữ, luật hoạt động bình đẳng giới….. cho gần 60.000 cán bộ và hội viên phụ nữ tham dự. Ngoài ra, Hội phát động xây dựng được trên 200 mô hình và 400 câu lạc bộ của phụ nữ về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội... nhằm phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, tương trợ cùng nhau vượt khó và tạo công ăn việc làm cho chị em phụ nữ tại địa phương.

Huyện Châu Thành hiện có hơn 33.370 lao động nữ chiếm trên 43,2 % lao động toàn huyện. Trong đó, huyện đã giới thiệu và giải quyết việc làm cho 14.830 lao động nữ, chiếm 64% lao động của huyện. Hội LHPN huyện phối hợp Phòng Lao động TB&XH và Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện, mở 236 lớp dạy nghề cho gần 7.000 phụ nữ trong độ tuổi lao động tham gia học nghề. Qua đó, nhiều chị em đã áp dụng nghề học được vào phát triển kinh tế tăng thu nhập cải thiện đời sống gia đình.

 Các cấp Hội phụ nữ trong huyện còn thành lập được 12 câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, có 186 thành viên. Trong đó có 02 câu lạc bộ phụ nữ dân tộc với pháp luật. Hội  phối hợp Đài Truyền thanh và Phòng Văn hóa-Thông tin tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, thông tin về bình đẳng giới, ngăn ngừa các hành động phân biệt đối xử về giới trong các hoạt động của đời sống xã hội, đặc biệt đối với trẻ em gái. Từ đó nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi trong thực hiện bình đẳng giới.

Hoạt động Hội các cấp được củng cố kiện toàn nâng lên về chất lượng; các chính sách đối với cán bộ nữ được quan tâm thực hiện như quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, đề bạt bố trí, luân chuyển cán bộ nữ, công tác phát triển đảng viên nữ, tăng cường sự tham gia của nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị;  Hiện nay, số cán bộ, công nhân viên chức nữ là 1.090 chị; có 989 chị là đảng viên. Cấp huyện có 06 đồng chí nữ là ủy viên Ban chấp hành, cấp xã, thị trấn có 52 đảng ủy viên, trong đó có 04 đồng chí ủy viên thường vụ đảng ủy; cơ quan cấp huyện có 21 cán bộ lãnh đạo là nữ ; có 10 đại biểu HĐND cấp huyện, 89 đại biểu HĐND cấp cơ sở, 91 doanh nghiệp do nữ làm chủ. Riêng, ngành giáo dục có  53 cán bộ lãnh đạo quản lý là nữ...

Ngoài việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho phụ nữ,  Hội còn tranh thủ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình tạo việc làm và tăng thu nhập; Có gần 4.000 lượt chị được xét vay vốn, với số tiền trên 46 tỷ  đồng. Vận động chị em thành lập tổ tiết kiệm góp vốn xoay vòng, không tín lãi giúp nhau vươn lên thoát nghèo; vận động chị em phụ nữ khá, giàu giúp phụ nữ nghèo, vận động cất nhà tình thương cho phụ nữ là chủ hộ nghèo, với tổng số tiền  trên 5 tỷ đồng. Từ đó, có trên 800 chị em phụ nữ có được cuộc sống ổn định, thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Có thể khẳng định, Phụ nữ Việt nam nói chung, phụ nữ huyện Châu Thành nói riêng, ngày càng tạo được chỗ đứng cho mình trong xã hội. Vai trò của phụ nữ trên mọi lĩnh vực ngày càng được nâng cao. Bác Hồ từng nói: “Công dân đều có quyền bình đẳng trước pháp luật, đàn bà có quyền bình đẳng như đàn ông về các mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội”, và “Non sông gấm vóc Việt Nam do Phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Vị trí và tầm quan trọng của Phụ nữ không chỉ ở ngoài xã hội mà đối với gia đình cũng vậy, người phụ nữ hiện đại là người phụ nữ “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đó cũng là nền tảng góp phần quan trọng vào sự phát triển đất nước.

Để công tác Bình đẳng giới phong trào vì sự tiến bộ của Phụ nữ đạt hiệu quả cao hơn; thời gian tới rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị nói chung, của các cấp Hội phụ nữ trong huyện nói riêng, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về thực hiện Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình. Mặt khác, Hội cần phối hợp với các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách, tạo điều kiện cho Phụ nữ nâng cao kiến thức, phát triển kinh tế; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng, bố trí cán bộ nữ đảm bảo tỷ lệ theo quy định... Góp phần  xây dựng một xã hội văn minh, bình đẳng, giàu mạnh và vì sự tiến bộ của phụ nữ ./.


Tố Quyên