Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Chính trị, xã hội

Châu Thành: Hội nghị Dân vận khéo giai đoạn 2016 - 2018

(15:55 | 19/10/2018)

 Sáng ngày 19/10/2018, Ban chỉ đạo Phong trào thi đua Dân vận khéo huyện Châu Thành tổ chức hội nghị sơ kết, biểu dương phong trào thi đua “Dân vận khéo” lần thứ nhất, giai đoạn 2016 -2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Ngọc Hưởng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Lê Hồng Thắm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Trần Hải Đảo, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban chỉ đạo phong trào; cùng lãnh đạo các ban, ngành, địa phương và các tập thể cá nhân có thành tích trong phong trào Dân vận khéo trong thời gian qua.

 

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của huyện Châu Thành đã được các cấp, ngành trong huyện Châu Thành tích cực triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các địa phương, đơn vị đã có những cách làm mới, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác “Dân vận khéo”. Qua đó phong trào thi đua “Dân vận khéo” từng bước được củng cố và phát triển rộng khắp trên các lĩnh vực, có tác dụng tích cực, mang lại hiệu quả trong đời sống xã hội góp phần thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Huyện Châu Thành có 788 mô hình Dân vận khéo đăng ký cấp cơ sở và 179 mô hình dân vận khéo đăng ký cấp huyện giai đoạn 2016-2018, trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị. Qua thẩm tra, bình xét công nhận hàng năm, đến nay có 729 mô hình được công nhận cấp cơ sở, gồm 538 mô hình tập thể và 191 mô hình cá nhân và 130 mô hình dân vận khéo được công nhận đạt cấp huyện. Trong đó có 105 mô hình tập thể và 25 mô hình cá nhân.

Đáng chú ý, công tác “Dân vận khéo” trong quá trình thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội; tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác đối thoại với nhân dân, tiếp tục cải cách hành chính, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, an ninh trật tự tại địa phương.

IMG20181019100749 (FILEminimizer).jpg

Dịp này, có 02 đồng chí được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận; UBND huyện tặng giấy khen cho 17 tập thể, 08 cá nhân có thành tích trong phong trào “dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2018.


Đức Hùng