Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Chính trị, xã hội

Đại hội Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Hòa Phú khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp

(10:41 | 14/12/2018)

 Sáng ngày 12/12/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Vĩnh Hòa Phú tổ chức đại hội đại biểu khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là xã được huyện chọn làm điểm tổ chức đại hội để rút kinh nghiệm.

IMG_20181212_105344 (FILEminimizer).jpg

Trong Trong nhiệm kỳ 2013-2018; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hòa Phú đã nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó đã tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh thực hiện, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam xã chủ trì như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Quỹ vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… ngày càng phát huy hiệu quả trong thực hiện các chương trình kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Nhiệm kỳ qua, MTTQVN xã Vĩnh Hòa Phú đã vận động Quỹ Vì người nghèo được 510 triệu đồng, xây mới 51 nhà đại đoàn kết và sửa chữa 7 căn, với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng.

Phát huy tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong xã giảm còn 3.06%, hộ cận nghèo giảm còn 2,59%. Số hộ khá giàu tăng lên và số hộ gia đình, ấp, đơn vị đạt chuẩn văn hóa ngày càng nâng lên về chất lượng.

Đại hội đã hiệp thương bầu BCH khóa mới gồm 31 vị và tiến cử 10 vị đi dự đại hội cấp trên.

Đại hội thống nhất biểu quyết thực hiện Nghị quyết đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hòa Phú nhiệm kỳ 2019-2024 với các chỉ tiêu như: Thực hiện vận động “Quỹ vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội đạt chỉ tiêu trên giao. Hàng năm cất mới từ 8 nhà đại đoàn kết trở lên cho người nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã hàng năm từ 1,5% trở lên. Hàng năm Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Hòa Phú đều đạt loại tốt, trên 80% khu dân cư được đánh giá đạt loại khá trở lên; 100% trưởng ban công tác Mặt trận là đảng viên…

 

Dịp này UBND xã Vĩnh Hòa Phú đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ qua ./.

Ngọc Hạnh