Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Chính trị, xã hội

Hội đồng nhân dân xã Bình An tổ chức kỳ họp thứ Chín – kỳ họp cuối năm

(09:17 | 03/01/2019)

 Vừa qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Bình An đã khai mạc kỳ họp thứ Chín – kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 hdndba (FILEminimizer).jpg

Tại kỳ họp này, tổ đại biểu HĐND huyện đã báo cáo kết quả kỳ họp cuối năm 2018 HĐND huyện khóa X; UBND xã báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và báo cáo thu chi ngân sách năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019. Thường trực HĐND xã Bình An báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND năm 2018 và chương trình hoạt động năm 2019; báo cáo thẩm tra của 02 Ban HĐND. Ủy ban MTTQ xã thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tám và phương hướng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ chín; thông qua các tờ trình dự kiến tổ chức các kỳ họp năm 2019; tờ trình về xin phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; tờ trình phân bổ dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019; tờ trình xin chủ trương trương vận động vốn đóng góp xây dựng giao thông nông thôn năm 2019… Ngoài ra, tại kỳ họp này HĐND xã sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu..../.

Bảo Quốc