Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Chính trị, xã hội

Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Thành tổng kết năm 2018

(16:04 | 21/01/2019)

 Chiều ngày 09/01/2018, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (UB.MTTQ) Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở và kết quả vận động “Quỹ Vì người nghèo” năm 2018. Đến dự hội có các đồng chí đại diện UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang; lãnh đạo Huyện Ủy, UBND, Ban Dân vận Huyện ủy; thành viên UB.MTTQ huyện và Chủ tịch, Phó Chủ tịch UB.MTTQ các xã, thị trấn.

 Hinh tong ket mat tran (FILEminimizer).jpg

Năm qua, hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở có nhiều tiến bộ. MTTQ các cấp tập trung tham gia thực hiện tốt công tác sắp xếp cán bộ không chuyên trách cấp xã, thị trấn, ấp - khu phố theo Nghị quyết 77 của HĐND tỉnh. Tập trung cụ thể hóa thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước do các ngành, các địa phương phát động; tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Năm qua các xã, thị trấn trong huyện đều tổ chức tốt Ngày Hội đại đoàn kết ở khu dân cư. Qua đó, đã phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng quy ước, hương ước của địa phương; thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh và xây dựng Nông thôn mới. Trong ngày hội này, Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động trên 300 suất quà tặng người nghèo và bàn giao 24 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; biểu dương 242 hộ gia đình tiêu biểu có nhiều thành tích đóng góp thực hiện phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động ở địa phương. Nâng cao chất lượng và duy trì được 98 mô hình “Dân vận khéo” của hệ thống mặt trận và phát triển 28 mô hình mới... Tổ chức ra mắt 3 mô hình khu dân cư tham gia xây dựng nông thôn mới ở 3 xã Giục Tượng, Minh Hòa và Vĩnh Hòa Phú; tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn xã Giục Tượng. Mặt trận các cấp trong huyện đã vận động “Quỹ Vì người nghèo” được trên 2 tỷ đồng; vận động và triển khai cất 139 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng trị giá 3,89 tỷ đồng; sửa chữa và hỗ trợ nhà theo quyết định 33 của Chính Phủ được 46 căn, trị giá 138 triệu đồng…

Dịp này, UBND Huyện đã trao tặng giấy khen cho tập thể UB.MTTQ xã Vĩnh Hòa Phú; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành tặng giấy khen cho 3 tập thể là MTTQ xã Mong Thọ B, xã Bình An và ấp Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Hòa Phú đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018./.


Ngọc Hạnh