Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Chính trị, xã hội

Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XII Đảng bộ huyện: Triển khai dự thảo Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ

(08:54 | 16/05/2019)

 Ngày 15-5-2019, Tổ biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI tiến hành họp để chuẩn bị một số nội dung phục vụ cho công tác biên tập Văn kiện. Đồng chí Đinh Văn Bình, Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy kiêm Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện chủ trì.

 IMG_5061 (FILEminimizer).JPG

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ biên tập đã được nghe thông qua dự thảo kế hoạch của Tổ biên tập về xây dựng Văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII; dự thảo đề cương tổng quát Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, về cơ bản, các thành viên Tổ biên tập thống nhất về mục đích, yêu cầu, các bước thực hiện cũng như phân công nhiệm vụ của từng thành viên. Ngoài ra, các thành viên cũng có ý kiến cụ thể về từng nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung của các dự thảo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Văn Bình cảm ơn các ý kiến góp ý rất tâm huyết và thiết thực của các thành viên Tổ biên tập, đồng thời thay mặt Tổ biên tập tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch của Tổ để ký ban hành. Riêng dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện lần thứ XI, đồng chí đề nghị các thành viên Tổ biên tập tiếp tục nghiên cứu đóng góp, gửi lại Tổ trưởng trong thời sớm nhất để kịp chỉnh sửa, bổ sung trình Ban Thường vụ trong kỳ họp thường kỳ sắp tới.


Minh Thiện - VPHU