Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Chính trị, xã hội

Thông qua Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII

(14:04 | 13/06/2019)

 Sáng ngày 13-6-2019, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng bộ huyện họp để thông qua Đề cương tổng quát báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII. Đồng chí Lê Hồng Thắm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kiêm Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì.

 Quan canh cuoc hop (FILEminimizer).JPG

Cùng tham dự có các đồng chí Trần Hải Đảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND huyện; cùng các thành viên Tiểu ban Văn kiện, Thường trực Tổ Biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện.

Tại phiên họp này, Tiểu ban Văn kiện xem xét, cho ý kiến về Dự thảo Đề cương tổng quát báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII. Việc chuẩn bị văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, do đó cần phải được tiến hành một cách khoa học, chu đáo, bảo đảm sự thành công của Đại hội.

Các thành viên Tiểu ban Văn kiện cơ bản đều thống nhất về cách thức xây dựng Báo cáo Chính trị, cần có đánh giá đúng về dự báo tình hình, xác định những định hướng lớn, tư tưởng chỉ đạo, nêu được mục tiêu, động lực, biện pháp thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, định hướng đã đề ra. Kết cấu của Báo cáo cần bám sát Nghị quyết lần thứ XI, đánh giá ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và cuối cùng rút ra những bài học kinh nghiệm lớn.

Kết thúc cuộc họp, Bí thư Huyện ủy kiêm Trưởng Tiểu ban Văn kiện, đã hoan nghênh, đánh giá cao Tổ Biên tập đã tích cực, khẩn trương chuẩn bị dự thảo Đề cương để Tiểu ban Văn kiện có cơ sở xem xét, thảo luận; các thành viên Tiểu ban Văn kiện đã dành thời gian nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Đề cương.

Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư đề nghị các thành viên Tiểu ban, Thường trực Tiểu ban phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, công sức, nghiêm túc thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra, đảm bảo đến tháng 3 năm 2020 có bản dự thảo các văn kiện gửi Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở thảo luận, đóng góp ý kiến.


Minh Thiện - VPHU