Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Chính trị, xã hội

Ban chỉ đạo Dân vận khéo họp triển khai kế hoạch hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”giai đoạn 2016-2020

(14:32 | 25/03/2020)

 Ban chỉ đạo Phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện Châu Thành vừa tổ chức hội nghị triển khai tổng kết Phong trào thi đua “Dân vận khéo”giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Trần Hải Đảo - Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy- Trưởng ban Chỉ đạo phong trào huyện Châu Thành chủ trì hội nghị.

 hinh hop dan van.jpg

Đồng chí Trần Hải Đảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu hội nghị

Ban chỉ đạo đã triển khai đến các thành viên Công văn số 775 của Ban Thường vụ Huyện Ủy về lãnh đạo tổ chức hội nghị tổng kết, biểu dương thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong huyện, giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết , biểu dương phong trào; Hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2020 và thông báo phân công thành viên Ban chỉ đạo theo dõi, hướng dẫn, tổ chức hội nghị tổng kết ở cơ sở, tiến tới hội nghị tổng kết cấp huyện.

Mục đích của việc tổ chức hội nghị tổng kết, biểu dương thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2016-2020 là tiếp tục quán triệt và nâng lên nhận thức trách nhiệm trong hệ thống chính trị về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận; thực hiện tốt các quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo của huyện, khẳng định rõ tác dụng tích cực của phong trào thi đua DVK đối với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Khen thưởng, biểu dương, nhân rộng những mô hình, điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực, nhân kỷ niệm 90 năm, Ngày Truyền thống công tác Dân vận 15/10. Qua đó, chọn cử mô hình, điển hình tiêu biểu tham dự tổng kết phong trào thi đua DVK cấp tỉnh.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất với thông báo phân công thành viên ở 2 tổ chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức hội nghị tổng kết, biểu dương phong trào ở cơ sở. Thống nhất chọn xã Bình An làm điểm tổ chức hội nghị tổng kết biểu dương phong trào thi đua DVK giai đoạn 2016-2020 của cấp xã; dự kiến tổ chức vào tháng 5/2020. Cấp huyện dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6/2020./.


Ngọc Hạnh