Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Chính trị, xã hội

Nguyên lãnh đạo huyện góp ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

(15:11 | 25/03/2020)

 Chiều ngày 23/3/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị xin ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn huyện vào Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XI trình tại Đại hội XII Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lê Hồng Thắm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và đại diện Tổ Biên tập Văn kiện.

 IMG_6886 (FILEminimizer).JPG

Đồng chí Lê Hồng Thắm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Thắm, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện nêu rõ: Quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII trên cơ sở đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020), dự kiến kế hoạch 5 năm tới (2021-2025); tổng kết các các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Huyện ủy; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ hằng năm... Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã cơ bản hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị lần 3. Đồng thời giới thiệu khái quát về chủ đề Đại hội cũng như kết cấu và nội dung của dự thảo Báo cáo chính trị. Đề nghị các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị, tập trung vào chủ đề, tư tưởng của Đại hội, những vấn đề cần phân tích, đánh giá, nhấn mạnh về kết quả đạt được, đánh giá tổng quát hạn chế, khuyết điểm; mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025...

Góp ý tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị Báo cáo chính trị lần này rất chất lượng, khẩn trương và khoa học, thể hiện sự sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy. Nhìn chung xác định chủ đề, kết cấu, bố cục, nội dung hợp lý, cân đối; khối lượng dữ liệu lớn, cơ bản được khái quát. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng thẳng thắn phân tích làm rõ bối cảnh tình hình diễn ra Đại hội XII Đảng bộ huyện, những vấn đề đặt ra trong dự thảo chủ đề Đại hội, đánh giá kết quả, dự báo tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm... góp phần gợi mở nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn trong dự thảo Báo cáo chính trị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Thắm, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện nhấn mạnh: Hội nghị được tổ chức rất thành công, các ý kiến tham gia rất trí tuệ, sâu sắc. Các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện với kinh nghiệm thực tiễn, trí tuệ và đặc biệt là sự quan tâm sâu sắc đến Đảng bộ và Nhân dân trong huyện đã dành thời gian nghiên cứu dự thảo báo cáo và các tài liệu, đóng góp nhiều ý kiến rất chất lượng, thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm cao đối với sự phát triển của huyện. Qua đó, làm cơ sở quan trọng cho Tiểu ban Văn kiện tiếp tục hoàn thiện báo cáo chính trị. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, Tiểu ban Văn kiện, đồng chí trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện. Đồng chí yêu cầu Tổ Biên tập Văn kiện tổng hợp đầy đủ các ý kiến của từng đồng chí; tổng hợp, đề xuất các nội dung tiếp thu để sớm trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xem xét, quyết định./.


Minh Thiện - VPHU