Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Kinh tế

Huyện Châu Thành kết thúc công tác Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2017

(15:37 | 10/08/2017)

 Thực hiện công tác tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2017, Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện Châu Thành đã tiến hành tập huấn và triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại các  xã, Thị Trấn trên địa bàn huyện.

                   hinhdieu tra kinh te (FILEminimizer).jpg

Thời gian thực hiện từ ngày  01/7/2017 đến ngày 28/7/2017, điều tra viên của các Xã và Thị Trấn trong Huyện Châu Thành đã tiến hành phỏng vấn, thu thập thông tin và ghi phiếu điều tra đầy đủ các nội dung yêu cầu thu thập đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Theo đó, điều tra viên đã tiến hành điều tra tại 5.700 cơ sở trong toàn huyện. Trong đó có 5.649 cơ sở kinh doanh cá thể,  51 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Vĩnh Hòa Hiệp có hơn 4.800 cơ sở kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo được phỏng vấn thu thập thông tin trong đợt này; xã đã phân bổ điều tra viên theo từng ấp để thu thập, riêng ấp Vĩnh Thành A có số hộ kinh doanh cá thể đông, nên xã bổ sung thêm cán bộ điều tra viên để thực hiện công tác điều tra được thuận lợi hơn.

Thị trấn Minh Lương cũng là địa phương có đông số hộ kinh doanh cá thể, với tổng số 1.227 hộ. Thị trấn chia làm 6 tổ để điều tra tại 5 khu phố và kịp thời chỉnh sửa những sai sót nếu có, nên tiến độ thực hiện cũng thuận lợi.

Đến thời điềm này, huyện Châu Thành đã hoàn thành công tác tổng điều tra kinh tế năm 2017 đạt 100% tiến độ.

Đây là Cuộc Tổng điều tra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh thực trạng, tốc độ phát triển, sự chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế, làm căn cứ cho cấp ủy Đảng, chính quyền nắm rõ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương ./.


 

Trường Như