Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Kinh tế

Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp – phát triển nông thôn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của huyện Châu Thành

(09:46 | 29/09/2017)

 UBND huyện vừa có Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp – phát triển nông thôn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Đề án này là nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế trong sản xuất nông nghiệp của huyện trên cơ sở cơ cấu lại nội bộ ngành, cơ cấu lại lao động, áp dụng khoa học công nghệ với kết cấu hạ tầng đồng bộ; sản xuất gắn với tiêu thụ, trên cơ sở phát huy vai trò của kinh tế hợp tác, liên kết đa dạng.

                     IMG20170117161032 (FILEminimizer).jpg

Theo như Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp – phát triển nông thôn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của huyện thì việc điều chỉnh quy hoạch đất nông nghiệp trên địa bàn huyện được thực hiện trên các lĩnh vực cụ thể đó là: Về diện tích  đất trồng lúa của huyện năm 2015 là 19.909,5ha, đến năm 2020 là 16.625,15ha; định hướng đến năm 2030 còn 15.000ha; về rau màu sẽ có nhu cầu tăng do tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng không quá mạnh do Thành phố Rạch Giá còn vùng đệm sản xuất nông nghiệp tương đối khá; đến năm 2020 diện tích đất rau màu của huyện là 550ha; đất trồng cây lâu năm của huyện chủ yếu là trồng các loại cây ăn trái như khóm, dừa, xoài, mít… năm 2015 là 4.471,78ha lên 5.544,12 ha, dự kiến đến năm 2020 sẽ có 500 ha khóm được phục hồi tại 2 xã Bình An và Minh Hòa; về sử dụng đất nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 có 150 ha theo hướng phát triển kinh tế trang trại, lên líp lập vườn trên đất kinh tế hộ gia đình ở các xã Bình An, Giục Tượng, Thạnh Lộc, Mong Thọ B. . . định hướng đến năm 2030 theo chủ trương chung không phát triển, đồng thời giảm dần nghề cào chuyển sang hình thức khai thác như câu, vây; tăng công suất máy để phát triển khai thác xa bờ, toàn huyện có 500 tàu, tổng công suất 225.000CV, sản lượng khai thác 90.000 tấn; diện tích nuôi trồng đạt khỏang 1.400ha; số lượng lồng vèo nuôi trên sông ước tính tăng lên khoản 25.000m2. Về phát triển thủy lợi theo hướng đa mục tiêu là đảm bảo bờ bao, đáp ứng yêu cầu giao thông nông thôn và ngăn triều cường; xây dựng trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ kết hợp với đầu tư cống đập ở các khu vực sản xuất với quy mô từ 100-200ha, tạo nền tảng cho việc xây dựng các cánh đồng mẫu lớn đến năm 2020 đạt 50%, năm 2030 đạt 85% diện tích sản xuất lúa. Về giao thông đến năm 2020 các tuyến đường liên ấp, liên xóm đạt 50% bê tông hóa theo quy định; giai đoạn 2020-2030 tập trung bê tông hóa tuyến đường nội đồng…

Việc chuyển dịch tái cơ cấu ngành nông nghiệp sẽ góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các loại nông sản có lợi thế và chủ lực; nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho cư dân nông thôn, đảm bảo an ninh lương thực trước mắt và lâu dài, góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo; ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, đảm bảo tăng trưởng năng suất, bảo vệ môi trường, giảm thải gây hiệu ứng nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây được coi là động lực quan trọng để công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện được triển khai nhanh và bền vững hơn./.


Đức Hùng