Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Kinh tế

Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách năm 2017 và giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018

(15:14 | 22/12/2017)

 Ngày 21/12/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tài chính - ngân sách năm 2017 và giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018. Đồng chí Lê Quang Định, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì, thủ trưởng và kế toán các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện; Chủ tịch và kế toán ngân sách các xã,thị trấn cùng dự.

 IMG_20171222_065524.jpg

Đồng chí Lê Quang Định, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì

Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính và sự nỗ lực của cán bộ, công chức trong toàn ngành, công tác quản lý tài chính ngân sách trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổng thu ngân sách Nhà nước của huyện đạt 109 tỷ đồng, bằng 126,6% dự toán tỉnh giao. Trong đó, nhiều nguồn thu đạt và vượt dự toán ở mức cao như: Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh; thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất; lệ phí trước bạ,…

Tổng chi ngân sách địa phương đạt 410, 994 tỷ đồng, bằng 96,7% kế hoạch Hội đồng nhân dân(HĐND) huyện giao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Định, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Năm 2017, Ngành Tài chính đã nỗ lực cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu được giao đạt kết quả cao so với kế hoạch và so với năm 2016. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2018, đồng chí đề nghị Ngành Tài chính cần tập trung thực hiện các nội dung: Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước đạt và vượt chỉ tiêu (87,5 tỷ đồng) do HĐND tỉnh giao; tập trung rà soát các nguồn thu, không để tồn đọng. Về chi ngân sách, công tác điều hành ngân sách tiếp tục thực hiện đảm bảo đúng Luật Ngân sách; hạn chế tình trạng chuyển nguồn trong chi đầu tư xây dựng cơ bản…..


Nguyễn Thế Toàn