Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Kinh tế

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của xã Vĩnh Hoà Hiệp

(10:43 | 19/01/2018)

 Ngày 18/01/2018 Hội nông dân xã Vĩnh Hòa Hiệp tiến hành tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2017 và phương hướng năm 2018. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Phó Chủ tịch hội nông dân-thành viên ban chỉ đạo phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi huyện; lãnh đạo đảng uỷ, ủy ban, các ban ngành đoàn thể cùng với các thành viên ban chỉ đạo nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cùng các hộ nông dân sản xuất giỏi trên địa bàn xã tham dự.

 26972575_561662644186805_60706923_o (FILEminimizer).jpg

Với mục tiêu đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp, sản xuất hàng hóa chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn có hiệu quả kinh tế cao, bền vững tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có chất lượng, đủ sức cạnh  tranh trong cơ chế thị trường; khuyến khích làm giàu chính đáng, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân góp phần xây dựng nông thôn mới.

Năm 2017, có 945 hộ đăng ký, sau bình xét 51 hộ đạt, chiếm tỷ lệ 5%; trong đó đạt cấp xã 41 hộ, cấp huyện 8 hộ, cấp tỉnh 2 hộ. Điển hình thực tế trong mô hình sản xuất kinh doanh giỏi có hộ ông Huỳnh Văn Tập ở ấp Sua Đũa và hộ ông Cao Hoàng ở ấp Hòa Thuận áp dụng các khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả, sau khi trừ chi phí hàng năm  lợi nhuận trên 300 triệu đồng.

Nhằm khích lệ, biểu dương các hộ có mô hình làm ăn có hiệu quả. Kết thúc hội nghị, UBND xã đã khen thưởng 2 tập thể: Tổ bơm tát ấp Hòa Thuận và hợp tác xã Tân Thành Công ấp Sua Đũa cùng 6 cá nhân; đồng thời tuyên dương 45 hộ./.


Hồng Dân - VHH