Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế

Tổng kết công tác Tài nguyên Môi trường

(09:12 | 02/02/2018)

 Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Châu Thành vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tài nguyên & Môi trường năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Mao, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; đồng chí Lê Quang Định, Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan các ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, thị trấn và cán bộ Địa chính – xây dựng.

 tk TNMT (FILEminimizer).jpg

Đồng chí Lê Quang Định, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã nỗ lực và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra như công tác giải quyết hồ sơ hàng ngày cho nhân dân; triển khai thực hiện đồng bộ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và cấp xã, gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới; về công tác đo đạc bản đồ, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Đến nay, đã đo mới, chỉnh lý biến động bản đồ địa chính và quét chụp hồ sơ cấp giấy hoàn thành 10/10 xã, thị trấn. Hiện đang tổ chức đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện. Phối hợp với các xã, thị trấn, các đơn vị của Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra ngoại nghiệp công tác đo đạc, chỉnh lý biến động bản đồ địa chính và cơ sở quản lý dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện. Nhìn chung, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã và đang tiến hành thực hiện tốt theo trình tự, quy trình hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo thời gian theo quy định, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo và lãnh đạo, đồng thời góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội trước mắt cũng như lâu dài của huyện nhà. Tuy nhiên tình trạng xây dựng không theo quy hoạch hiện nay diễn ra phức tạp, vài địa phương còn buông lỏng quản lý quy hoạch.

Năm 2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính về đất đai xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của ngành. Giải quyết kịp những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục cho tổ chức và cá nhân; Quản lý và thực hiện tốt công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đảm bảo đúng theo quy định. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2017. Thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thẩm định các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng quy trình thời gian quy định, hạn chế sai sót./.


Đức Hùng