Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế

Tổng kết công tác xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2017

(16:12 | 09/02/2018)

 Ngày 06/02/2018, Đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì hội nghị Tổng kết công tác xây dựng cơ bản năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.


Ngay từ đầu năm 2017, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn và chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; kết quả đến cuối năm 2017, giá trị giải ngân đạt trên 95% kế hoạch. Công tác thẩm tra, thẩm định và chất lượng công trình được thực hiện thường xuyên, đảm bảo đúng quy trình; việc lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, chuyên môn và có kinh nghiệm trong quá trình thi công xây dựng được thực hiện khá chặt chẽ, nên việc triển khai các công trình XDCB năm 2017 nhìn chung đã đảm bảo kế hoạch đề ra. Tại Hội nghị, các cơ quan chuyên môn và Chủ tịch UBND các xã đã phát biểu làm rõ kết quả thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, tiến độ thực hiện, các khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới khi triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trong năm 2018.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hoàng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2017. Để thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng cơ bản năm 2018, đồng chí yêu cầu: Các cơ quan chuyên môn, Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thi công cần chủ động triển khai các hạng mục, danh mục các dự án đầu tư trong kế hoạch năm 2018 và những năm tiếp theo dựa trên quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và chương trình, Đề án xây dựng nông thôn mới. Nâng cao trách nhiệm chủ đầu tư ở tất cả các khâu trong quá trình đầu tư (Chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư đưa vào khai thác sử dụng). Để đảm bảo các công trình được đầu tư phát huy hiệu quả đạt tiêu chuẩn yêu cầu các chủ đầu tư cần tổ chức hội đồng nghiệm thu chặt chẽ nhất là ở các khâu lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật và quyết toán khối lượng hoàn thành../.


 

 

Bùi Như Ý