Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(10:05 | 17/07/2018)

 UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND​ ngày 03/7/2018 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2018 và thay thế Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh.​

Nguyễn Thế Toàn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   16_2018-QD-UBND.signed.pdf