Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Kinh tế

Thành lập hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Thành B

(08:45 | 29/08/2018)

 Vừa qua, UBND xã Vĩnh Hòa Hiệp tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Vĩnh Thành B nhiệm kỳ 2018-2021; tham dự có đại diện liên minh hợp tác xã hữu nghị, lãnh đạo Huyện Ủy, HĐND, UBND huyện và 64 xã viên HTX.

 hinh thanh lap xa vinh thanh b (FILEminimizer).jpg

HTX nông nghiệp Vĩnh Thành B được thành lập với hình thức tổ chức kinh tế tập thể đồng sở hữu, có tổng số 64 thành viên. Hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Thành B là: Cung ứng dịch vụ bơm tát; dịch vụ làm đất và thu hoạch; cung ứng dịch vụ chăm sóc cây trồng; dịch vụ cung ứng lúa giống và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên.  Hợp tác xã có vốn điều lệ trên 103 triệu đồng. Theo đó, mức vốn xã viên góp tối thiểu là 500.000 đồng/ha.

Hợp tác xã được thành lập còn nhằm tạo điều kiện để xã viên gắn bó, tương trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, bình đẳng, dân chủ và cùng có lợi; tạo điều kiện cho xã viên cùng sản xuất, kinh doanh giảm chi phí đầu tư, tăng thu nhập.

Xã viên tiến hành bầu Hội đồng quản trị hợp tác xã gồm 5 thành viên; ban kiểm soát gồm 2 thành viên và bầu kế toán, thủ quỹ HTX. Ông Lê Thanh Nhàn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc hợp tác xã Vĩnh Thành B, nhiệm kỳ 2018 - 2021.


Trường Như