Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành

Kinh tế

Thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Bình Thuận

(14:05 | 31/10/2018)

 UBND xã Mong Thọ A vừa  tổ chức đại hội thành lập Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Bình Thuận, nhiệm kỳ 2018-2021.

 hinh thanh lap binh thuan (FILEminimizer).jpg

HTX nông nghiệp Bình Thuận được thành lập với hình thức tổ chức kinh tế tập thể đồng sở hữu, có tổng số 215 thành viên tham gia, với tổng diện tích 333 ha.

Theo đó, vốn điều lệ của xã viên đóng góp 1 triệu đồng/ha, Nâng tổng vốn điều lệ của hợp tác xã lên 333 triệu đồng.

Hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp Bình Thuận với các dịch vụ bơm tát; nhân giống; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; làm đất cắt lúa; chăm sóc sản xuất lúa ( từ khâu gieo xạ, phun xịt đến thu hoạch); bao tiêu sản phẩm và tín dụng nội bộ. Bước đầu mới thành lập và hoạt động hợp tác xã Bình Thuận chỉ cung ứng 2 dịch vụ bơm tát và bao tiêu sản phẩm, các dịch vụ còn lại sẽ thực hiện trong thời gian tới.

Hợp tác xã Bình Thuận được thành lập, nhằm tạo điều kiện để xã viên gắn bó,  tương trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí đầu tư, tăng thu nhập trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, bình đẳng, dân chủ và cùng có lợi.

Xã viên tiến hành bầu Hội đồng quản trị hợp tác xã gồm 5 thành viên; ban kiểm soát gồm 2 thành viên và bầu kế toán, thủ quỹ HTX. Ông Huỳnh Văn Hôn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc hợp tác xã Bình Thuận, nhiệm kỳ 2018 - 2021./.


Trường Như